Produkte

LEWENS & ONGESKIKTHEIDS DEKKING

AFTREEBEPLANNING

Suid-afrika se gemiddelde aftree ouderdom is tussen 60 en 65 jaar terwyl die gemiddelde lewensverwagting tussen 73 en 77 jaar is.
Dit is vir hierdie gemiddelde verskil van 10 jaar waarvoor daar dan voorsiening gemaak moet word.
Benewens finansiele beplanning moet u ook aandag skenk en beplan aan waarmee u uself gaan besig hou nadat u nie meer u beroep beoefen nie.
NOU MOET U GELD VIR U WERK, EN NIE U VIR U GELD NIE!

INKOMSTEBELASTING BEPLANNING

Inkomstebelasting beplanning is wettige metodes om minder inkomste belasting te betaal binne die raamwerk van bepaalde wetgewing.
Daar word dus verwys na belasting vermyding.
Belasting ontduiking is n onwettige metode om minder belasting te betaal – hieroor kan ek u nie inlig nie.
Ter afsluiting kan gese word dat ons ons kundigheid met u wil deel om binne u bepaalde finansiele posisie voorstelle te maak wat vir u besparing kan inhou.

BOEDELBEPLANNING

Doelmatige boedelbeplanning en finansiele beplanning moet rekening hou met u en u gesin se behoeftes en doelstellings vir die toekoms.
U beplanning moet aan die volgende vereistes voldoen:

A. Huidige en toekomstige probleme moet gesien en vroegtydig opgelos kan word
B. Die oplossings moet u en u gesin se probleme prakties en ekonomies kan oplos.
C. Hierdie oplossings moet in verstaanbare en eenvoudige taal uiteengesit word en vir u aanvaarbaar wees.
D. Hierdie stappe moet dan prioriteits gewys afgehandel word.
E. Ondersoek die praktiese uitvoerbaarheid van u testament.

TRAUMADEKKING

Traumadekking bied beskerming teen die volgende traumatiese siektes nl:

– beroerte
– blindheid
– brandwonde
– chroniese nierversaking
– hartaanval
– kanker
– koma
– koronere vatomleiding chirurgie
– orgaanoorplanting
– paraplegie

INKOMSTE BESKERMING

Hierdie is n inkomste wat in werking tree nadat u weens n siekte vir n onbepaalde tyd van u werk af is en nie n inkomste het nie.
Die bydraes tot hierdie produk is normaalweg belasting aftrekbaar.

STUDIEVOORSIENING

Daar is verskeie maniere hoe u hiervoor voorsiening kan maak.
U persoonlike finansiele beplanning moet prakties bespreek en ontleed word.
Aan die hand van u persoonlike posisie kan daar dan n oplossing uitgrewerk word.

VERBANDDEKKING

U lewe word verseker teen dood sowel as ongeskiktheid vir die bedrag waarvoor u die lening aangegaan het. traumavoordele sowel as uitkeerwardes kan hieraan gekoppel word.

KORT TERMYNVERSEKERING

Dit is hier waar persoonlike besittings hetsy roerend of onroerend verseker kan word teen diefstal en beskadiging volgens u behoeftes
bv: woning, huisinhoud, motors ens.

AANVULLENDE PENSIOENVOORDELE

Uittree annuiteite hou vir u belastingvoordele in. U word terselfdertyd in staat gestel om voor u bepaalde ouderdom af te tree of daarna.